Poštovani, da bi ste stekli pravo da podnesete molbu za učlanjenje u Sportski savez Čukarice neophodno je da je sedište vaše organizacije u oblasti sporta na teritoriji Čukarice, kao i da obavljate sportsku aktivnost na istoj. Uz Molbu, kao propratno pismo, za učlanjenje podnosite i sledeća dokumenta:
 • Fotokopiju statuta koji bi trebao da bude usaglašen sa novim Zakonom o sportu (sl.glasnik RS 10/2016),
 • Fotokopiju rešenja iz APR-a gde se vidi sedište i lice ovlašćeno za zastupanje.
 • Fotokopiju rešenja o upisu u nacionalnu evidenciu kod Zavoda za sport i medicinu sporta
 • Potvrdu članstva u granskom savezu grada Beograda
 • Popuniti i overiti Pristupnicu i Upitnik za bazu klubova (skinuti sa ovog sajta u produžetku)
 • Potpisati i overiti: odluku o učlanjenju i izjave o:
  • prihvatanju statuta i ostalih akata
  • prihvatanju etičkog kodeksa
  • nepostojanju prepreka iz člana 118 i 133 ZOS i člana 6 Pravilnika
  • nepostojanju sukoba interesa.
(skinuti sa sajta u produžetku)
Приступница СС Чукарице
Одлука о учлањењу
Упитник за базу клубова
Изјава о прихватању статуса и осталих аката
Изјава о прихватању Етичког кодекса
Изјава да не постоје препреке из чл. 118 и 133 став 5 ЗОС
Изјава за удружење сукоб интереса
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија
+381 62 332 340
office@sscukarice.rs
Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија

+381 62 332 340
office@sscukarice.rs

Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica