Поштовани, да би сте стекли право да поднесете молбу за учлањење у Спортски савез Чукарице неопходно је да је седиште ваше организације у области спорта на територији Чукарице, као и да обављате спортску активност на истој. Уз Молбу, као пропратно писмо, за учлањење подносите и следећа документа:

 • Фотокопију статута који би требао да буде усаглашен са новим Законом о спорту (сл.гласник РС 10/2016)
 • Фотокопију решења из АПР-а где се види седиште и лице овлашћено за заступање
 • Фотокопију решења о упису у националну евиденциу код Завода за спорт и медицину спорта
 • Потврду чланства у гранском савезу града Београда 

 • Попунити и оверити Приступницу и Упитник за базу клубова (скинути са овог сајта у продужетку)

 • Потписати и оверити: одлуку о учлањењу и изјаве о:
  • прихватању стстута и осталих аката
  • прихватању етичког кодекса
  • непостојању препреке из члана 118 и 133 ЗОС и члана 6 Правилника
  • непостојању сукоба интереса.

(скинути са сајта у продужетку)

Приступница СС Чукарице
Одлука о учлањењу
Упитник за базу клубова
Изјава о прихватању статуса и осталих аката
Изјава о прихватању Етичког кодекса
Изјава да не постоје препреке из чл. 118 и 133 став 5 ЗОС
Изјава за удружење сукоб интереса
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија
+381 62 332 340
office@sscukarice.rs
Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија

+381 62 332 340
office@sscukarice.rs

Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica