Етички кодекс СС Чукарице 2018

Правилник о категоризацији спортских организација
Правилник о одобравању и финансирању спорта

Статут СС Чукарице 2018

Пословник о раду скупштине
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија
+381 62 332 340
office@sscukarice.rs
Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica
Шумадијски трг 2.
11 000 Београд, Србија

+381 62 332 340
office@sscukarice.rs

Copyright © Sportski savez Čukarice 2018. Powered by igorica